Календар на развитието на детето от 0 до 1 година

Лидия Делирадева
Лидия Делирадева 16 април 2019

След раждането на детето, родителите никога не са безразлични към темата за неговите умения и развитието му. Тази статия ще ви помогне да се ориентирате и да разберете стъпка по стъпка как се развива вашето дете през първата година от живота му.

Първи месец

Детето запомня изражението на лицето на възрастните и цветни предмети; Появява се първата му усмивка, в резултат на общуването с родителите; Детето се опитва да повдига и да държи главата си изправена, докато е легнало по корем.

Втори месец

Бебето е любопитно, изследва играчките, движещи се над него на разстояние около 50-75 сантиметра; Следи с поглед предметите, движещи се пред очите му; Детето се вслушва в звуците; Реагира с усмивка при общуването си с вас.

Трети месец

Концентрира вниманието си върху лицата на говорещите и се вслушва в гласа им, докато го носят на ръце; Бебето вече държи главата си изправена по-стабилно; Прекарва по-дълго време, легнало по корем и дори се опитва да повдига, извивайки гърба; Освен че се усмихва щастливо, понякога дори се смее и гука; В състояние е да фокусира погледа си и дълго време изучава играчките, висящи над креватчето му, следи движещи се ярки предмети.

Четвърти месец

През този месец бебето вече повдига главата си от легнало положение по гръб; Лежейки по корем, то се повдига на лакти и ръце; Ако се държи под мишниците, успява да застане на крачетата си. Значително се подобряват мускулните движения; Детето се опитва да се преобръща от гръб по корем, стреми се да променя позицията на тялото си; Бебето става много подвижно; По време на хранене хваща с ръце шишето или гърдите на майката.

Пети месец

Продължава формирането на двигателните умения на детето; То смело повдига не само главата си, но и тялото, подпирайки се на дланите си, свободно се обръща от гръб по корем; Може да седне, ако му помогне малко; Ако се поддържа за телцето, то стои устойчиво, пристъпвайки от крак на крак; Психичното му развитие върви бързо; Към петия месец то вече разпознава майка си, баща си и други роднини, реагира добре на гласа им. Все още не разбирайки думите, долавя смисъла на говоренето интонационно; Детето започва да гука и издава звуци по-дълго; Харесва му да слуша музика; То се опитва да изрази отношението си към обкръжението с различни нюанси на гласа си; През този месец се полагат основите на добрите и лошите навици. Родителите трябва да имат това предвид и по всякакъв начин да насърчават добрите навици и да предотвратяват вредните.

Шести месец

Бебето започва да произнася отделни срички; Свободно хваща дрънкалките от различни позиции, играе си с тях по-дълго време; Обръща се от корем на гръб; Движи се активно и се опитва да пълзи; Яде добре с лъжица.

Седми месец

Дълго време „говори”, произнасяйки едни и същи срички; На въпроса "Къде?” (например часовникът, играчката, креватчето и т.н.) то търси и намира с поглед обектите, които многократно се изричат и са на постоянно определено място; Размахва дрънкалката и други играчки, почуква с тях ; Активно пълзи.

Осми месец

Силно и многократно произнася различни срички; По молба на родителя, бебето извършва движения, научени с него (дай ръчички, целувка, довиждане и т.н.); Занимава се с играчките много по-дълго време: изследва ги, удря с тях т.н; Самò сяда и ляга от седнало положение; Държи се за преградата на креватчето, самò се изправя, стои и сяда; Пристъпва от крак на крак, докато се държи за преградата; Дъвче коричка от хляб, която самò държи в ръката си; Пие от чаша, държана от възрастен.

Девети месец

Имитира възрастните - повтаря сричките от бебешкия репертоар; При въпроса "Къде?” търси познатите обекти, независимо от тяхното местоположение; Познава името си – откликва, когато го повикате по име; Третира предметите по различен начин, в зависимост от техните свойства: търкаля топката, изважда един предмет от друг, стиска и отпуска гумена играчка; Премества се от един обект на друг, придържайки се за тях с ръце; Добре пие от чаша, държана от възрастен, вече леко придържайки я с ръчички.

Десети месец

Имитира възрастните - повтаря различни звуци и срички след тях; По искане на възрастен открива и дава позната играчка; Реагира на заигравки от типа „гоненица”, игри с ръчички и така нататък; Играе самостоятелно с различни предмети, подтиквано от техните свойства: например изважда и поставя, отваря и затваря; Изкачва се по стъпала (3-4), придържайки се за парапета.

Единадесети месец

Изрича първите си думички и обозначения (мама, дай, бау-бау и т.п.); Някои думи в речта на възрастен започват да придобиват обобщен характер (на въпроса "Къде е котето?" донася различни играчки коте: гумено, плюшено и др.); може да изпълнява определени действия по искане на възрастния (погалù мечето, покажù очите на куклата и др.) Придобива нови умения да взаимодейства с обекти, реди кубчета едно върху друго, знае как да разглобява и сглобява различни играчки; Стои самостоятелно.

Дванадесети месец

Отлично имитира нови звуци, може да произнася поне 10 думи, увеличава се количеството на разбираните думи, разбира според думата (без жест) кои са назованите предмети, разучава нови действия и знае имената на някои възрастни и деца (Къде е мама? Къде е Ники? Как танцува Лили? Нахранù мечето! и т.н.). Прохожда самостоятелно (изправя се, прави стъпки и сяда самò, без да се държи за предмети); Пие от чаша, като я държи самостоятелно.

НАЙ-НОВО ОТ GRAZIA