рак

07 април 2021

Ще обогатявате знанията и опита си със занимания от различен характер, но най-често те ще имат отношение към бизнеса и парите ви. Няма да изоставате и с рутинните си задачи и отговорности.

Мотивирани сте да постигнете напредък, затова ще проявите повече инициатива в делата си. За бизнесмените седмицата ще е по-силна и в работата по реализация на програмата си ще ръководите действията на други хора или поне обвързването ви с тях предполага това. Имате шанс да завършите в срок започнатото през тези дни, справяйки се с възникващите затруднения и срокове. Чувствителността ви ще се повиши заради прекомерната ви ангажираност и умора, което може да се отрази на взаимоотношенията с близките ви.

НАЙ-НОВО ОТ GRAZIA